Kategorie
Postępy w budowie

Plakat informacyjny

„Modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych” inwestycja zrealizowana przez Beneftcjenta ze środków Regionalnego Programu Operacyjne Województwa Zachodmopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Cel projektu: Zapobieganie rozprzestrzenianiu się zjawisk kryzysowych poprzez utworzenie Centrum Obsługi Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *