Modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych

Tytuł projektu: Modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych

Cel projektu: Zapobieganie rozprzestrzenianiu się zjawisk kryzysowych poprzez utworzenie Centrum Obsługi Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym

Beneficjent: Gmina Choszczno

Wizualizacja budynku dworca w Choszcznie.
Tak będzie wyglądał dworzec po remoncie.
Zakończenie prac budowlanych przy modernizacji budynku dworca planowane jest na 30 czerwca 2020 r.