Kategorie
Postępy w budowie

Postępy robót budowlanych przy modernizacji budynku dworca kolejowego w Choszcznie

Dzięki pozyskanej dotacji unijnej – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, dworzec kolejowy w Choszcznie doczekał się długo wyczekiwanego remontu. Najda Consulting Sp. z o.o. Sp. komandytowa, pełniąc funkcję inspektowa nadzoru inwestorskiego przy realizacji tej inwestycji pn.  „Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych”, na bieżąco nadzoruje i koordynuje postępy robót we wszystkich branżach (konstrukcyjno- budowlanej, instalacji sanitarnych, elektrycznej oraz elektroenergetycznej). Poniżej przedstawiamy krótki opis już wykonanych prac.

Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie – założenia

W drugiej połowie maja br. plac budowy został przekazany wykonawcy robót. Planowany termin ich realizacji to czerwiec 2020 roku.

Budynek będzie gruntownie zmodernizowany. Projekt jest realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap to remont m.in. poczekalni, kas biletowych, bufetu, pomieszczeń technicznych oraz toalet. Drugi etap będzie polegał na urządzeniu pomieszczeń, które będą wykorzystywane na cele społeczne. Swoje biura zlokalizują tu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Obsługi Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych, Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych, czy stowarzyszenia działające na rzecz społeczności lokalnej.

Wykonane prace – stan na sierpień 2019

W ramach realizacji inwestycji do tej pory wykonano i kontynuowane są następujące roboty budowlane:

  • prace rozbiórkowe na wszystkich kondygnacjach budynku,
  • montaż nadproży i podciągów stalowych,
  • zbijanie tynków we wszystkich pomieszczeniach,
  • przeprowadzono badania geotechniczne w ramach konieczności podbicia fundamentów,
  • rozbiórka klatki schodowej,
  • pogłębianie piwnic w celu wyrównywania poziomów.

Kolejnym etapem robót będzie:

  • naprawa pęknięć murów i uszkodzonych ścian budynku poprzez ich klamrowanie,
  • wzmacnianie poszczególnych części fundamentów metodą podbicia,
  • wykonanie wszystkich warstw posadzek,
  • izolacja pozioma w piwnicach budynku.
Kategorie
Postępy w budowie

Remont dworca i peronów

Ruszył remont dworca kolejowego w Choszcznie. Całość prac kosztować będzie około 6,4 mln złotych. W nowym obiekcie, oprócz nowoczesnej poczekalni dla podróżnych, znajdą się również biura kilku choszczeńskich instytucji, w tym Centrum Obsługi Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym. Równolegle rusza przebudowa torowiska i peronów. Tu m.in. przebudowane zostaną torowiska, kładkę nad torami zastąpi podziemne przejście, perony zostaną podwyższone i przykryte wiatami.

Remont, a właściwie całkowita przebudowa dworca ma kosztować około 7,4 mln złotych, a gmina na ten cel pozyskała ponad 4 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W pierwszym etapie wykonana będzie poczekalnia z toaletami, bufetem i kotłownią, a w dalszej zaadaptowane zostaną pomieszczenia, w których mieścić się będą m.in.: Centrum Obsługi Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych i Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

Równolegle z remontem dworca ruszyła modernizacja choszczeńskiej linii kolejowej. Z podpisanej w czerwcu br. przez PKP PLK umowy wynika, że wymienione zostaną torowiska i sieć trakcyjna, przebudowane będą przejazdy kolejowo-drogowe (m.in. te na ul. Kolejowej i w Starym Klukomiu), ale najwięcej zmieni się na choszczeńskim dworcu. Tu przede wszystkim zlikwidowana zostanie kładka nad torowiskiem, a zastąpi ją podziemne przejście, która wyposażona zostanie w pochylnię dla niepełnosprawnych. Przebudowane perony będą dużo wyższe i co najważniejsze, znajdą się pod nowymi wiatami. Zamontowane zostanie też nowe oświetlenie oraz system informacji pasażerskiej. Niewątpliwą ciekawostką jest to, że przebudowane torowisko ma służyć pociągom, które będą poruszały się z prędkością 160 km na godzinę. Zarówno remont dworca, jak i przebudowa torowisk oraz peronów, maj być zakończone w 2020 roku.

Tadeusz Krawiec

Kategorie
Postępy w budowie

Remont dworca i peronów

CHOSZCZNO. Ruszył remont dworca kolejowego w Choszcznie. Całość prac kosztować będzie około 6,4 mln złotych. W nowym obiekcie, oprócz nowoczesnej poczekalni dla podróżnych, znajdą się również biura kilku choszczeńskich instytucji, w tym Centrum Obsługi Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym. Równolegle rusza przebudowa torowiska i peronów. Tu m.in. przebudowane zostaną torowiska, kładkę nad torami zastąpi podziemne przejście, perony zostaną podwyższone i przykryte wiatami.

Remont, a właściwie całkowita przebudowa dworca ma kosztować około 6,4 mln złotych, a gmina na ten cel pozyskała ponad 4 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W pierwszym etapie wykonana będzie poczekalnia z toaletami, bufetem i kotłownią, a w dalszej zaadaptowane zostaną pomieszczenia, w których mieścić się będą m.in.: Centrum Obsługi Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych i Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

Równolegle z remontem dworca ruszyła modernizacja choszczeńskiej linii kolejowej. Z podpisanej w czerwcu br. przez PKP PLK umowy wynika, że wymienione zostaną torowiska i sieć trakcyjna, przebudowane będą przejazdy kolejowo-drogowe (m.in. te na ul. Kolejowej i w Starym Klukomiu), ale najwięcej zmieni się na choszczeńskim dworcu. Tu przede wszystkim zlikwidowana zostanie kładka nad torowiskiem, a zastąpi ją podziemne przejście, która wyposażona zostanie w pochylnię dla niepełnosprawnych. Przebudowane perony będą dużo wyższe i co najważniejsze, znajdą się pod nowymi wiatami. Zamontowane zostanie też nowe oświetlenie oraz system informacji pasażerskiej. Niewątpliwą ciekawostką jest to, że przebudowane torowisko ma służyć pociągom, które będą poruszały się z prędkością 160 km na godzinę. Zarówno remont dworca, jak i przebudowa torowisk oraz peronów, maj być zakończone w 2020 roku.
Tadeusz Krawiec

Kategorie
Postępy w budowie

Rusza remont

CHOSZCZNO. 20 maja 2019 r. ruszy remont budynku dworca kolejowego. Burmistrz ROBERT ADAMCZYK i ANDRZEJ POLAK z Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Lidex”, podpisali umowę na modernizacje tego obiektu. Zakończenie przewidziano na czerwiec przyszłego roku.

O tym, że modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie, otrzyma wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, dowiedzieliśmy się już pod koniec ubiegłego roku, kiedy to burmistrz ROBERT ADAMCZYK i marszałek Województwa Zachodniopomorskiego OLGIERD GEBLEWICZ podpisali umowę gwarantującą przekazanie na ten cel czterech milionów złotych. Tu warto zaznaczyć, że nasz projekt zajął drugie miejsce w województwie zachodniopomorskim, głównie dlatego, że obiekt docelowo ma służyć zarówno jako dworzec, jak i Centrum Obsługi Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym. Mieścić się tu będą również biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biura Obsługi Szkół Samorządowych i Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.Choszczno 2019 – Rusza remont dworca

W pierwszym etapie rewitalizacji, wykonana zostania poczekalnia z toaletami, bufetem i kotłownią. W drugim pozostała (także zewnętrzna) część obiektu, a na finał zaplanowano zaadaptowanie i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na wspomniane wyżej Centrum Obsługi Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym. Podpisana dzisiaj umowa, przewiduje, że obiekt zostanie oddany do użytku w czerwcu 2020 roku.

Choszczno 2019 – Rusza remont dworca – Gdyby cztery lata temu, ktoś powiedział mi, że niemalże w jednym czasie remontować będziemy ul. Grunwaldzką, Władysława Jagiełły, Drawieńską, stację uzdatniania wody, oczyszczalnię, dworzec oraz budować targowisko miejskie i Zakład Aktywności Zawodowej, to powiedziałbym, że to tylko pobożne życzenia. Mimo tego, że na co dzień problemów nie brakuje, to jednak udaje się nam spinać kolejne inwestycje. Cieszę się, że już za rok, także i ten obiekt stanie się, jedną z wizytówek naszego miasta – powiedział dziś R. Adamczyk.

Tadeusz Krawie