Kategorie
Postępy w budowie

Postępy robót budowlanych przy modernizacji budynku dworca kolejowego w Choszcznie

Dzięki pozyskanej dotacji unijnej – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, dworzec kolejowy w Choszcznie doczekał się długo wyczekiwanego remontu. Najda Consulting Sp. z o.o. Sp. komandytowa, pełniąc funkcję inspektowa nadzoru inwestorskiego przy realizacji tej inwestycji pn.  „Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych”, na bieżąco nadzoruje i koordynuje postępy robót we wszystkich branżach (konstrukcyjno- budowlanej, instalacji sanitarnych, elektrycznej oraz elektroenergetycznej). Poniżej przedstawiamy krótki opis już wykonanych prac.

Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie – założenia

W drugiej połowie maja br. plac budowy został przekazany wykonawcy robót. Planowany termin ich realizacji to czerwiec 2020 roku.

Budynek będzie gruntownie zmodernizowany. Projekt jest realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap to remont m.in. poczekalni, kas biletowych, bufetu, pomieszczeń technicznych oraz toalet. Drugi etap będzie polegał na urządzeniu pomieszczeń, które będą wykorzystywane na cele społeczne. Swoje biura zlokalizują tu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Obsługi Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych, Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych, czy stowarzyszenia działające na rzecz społeczności lokalnej.

Wykonane prace – stan na sierpień 2019

W ramach realizacji inwestycji do tej pory wykonano i kontynuowane są następujące roboty budowlane:

  • prace rozbiórkowe na wszystkich kondygnacjach budynku,
  • montaż nadproży i podciągów stalowych,
  • zbijanie tynków we wszystkich pomieszczeniach,
  • przeprowadzono badania geotechniczne w ramach konieczności podbicia fundamentów,
  • rozbiórka klatki schodowej,
  • pogłębianie piwnic w celu wyrównywania poziomów.

Kolejnym etapem robót będzie:

  • naprawa pęknięć murów i uszkodzonych ścian budynku poprzez ich klamrowanie,
  • wzmacnianie poszczególnych części fundamentów metodą podbicia,
  • wykonanie wszystkich warstw posadzek,
  • izolacja pozioma w piwnicach budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *